Agenda


Lees verder...

Statistieken

Nu 94
Deze week 414
Deze maand 1293
Sinds 11-2008 687286

Het alfabet 

Het Georgische alfabet - Kartoeli Anbani
Het Georgisch alfabet wordt in de geschiedenis voor het eerst aangetroffen in een klooster in Bethlehem circa 430 na Christus. Het alfabet is zeer losjes gebaseerd op het Griekse schrift. De verschillen met het Griekse schrift zijn aanzienlijk groter dan de verschillen tussen bijvoorbeeld Grieks, Romeins en Cyrillisch. De Griekse invloed blijkt nog uit de volgorde van de eerste paar letters van het Georgische alfabet, ABG, Ani, Bani, Gani, in het Grieks Alpha, Beta, Gamma. Het Georgische woord voor alfabet (anbani) verwijst naar de eerste twee letters van het alfabet.
Het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters bestaat niet in het Georgisch. Het Georgische alfabet wordt ook gebruikt voor andere talen die op de Kaukasus gesproken worden.

Glottalisatie
De letters met een accent zijn geglottaliseerd. Dat betekent dat ze uitgesproken worden met een gedeeltelijke sluiting van de stemspleet. Denk aan hoe een Engelsman de T in Britain uitspreekt. Of denk aan de afbreking van de E in het Nederlandse woord beamen.

 

 

Leesoefening - enkele bekende en minder bekende woorden in het Georgisch

 

Nummer Georgische letter Naam Nederlands Opmerkingen over de uitspraak
1

An a  
2

Ban b  
3

Gan g Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar meer als de Engelse G.
4

Don d  
5

En e  
6

Vin v  
7

Zen z  
8

Tan t  
9

In i  
10

Kan k'  
11

Las l  
12

Man m  
13

Nar n  
14

On o  
15

Par p'  
16

Zhar zj Zoals in het Frans Jacques of genre.
17

Rar r  
18

San s  
19

Tar t'  
20

Un oe Als in boek.
21

Phar p  
22

Khar k  
23

Ghan gh Als in het Engelse ghost.
24

Qar q'  
25

Shin sh Als in chocolade, als in shock, of als in het Engelse woord ship.
26

Chin ch' Als in tsjilpen, als in Tsjechië of als in het Engelse church.
27

Can ts Als in tsaar of als in tsunami.
28

Jil dz  
29

Cil ts' Als in tsaar of als in tsunami.
30

Char ch' Als in tsjilpen, als in Tsjechië of als in het Engelse church.
31

Khan ch Als in lach of als in de naam Bach.
32

Jhan j  
33

Hae h  

 
  2024 Harmen Schoonekamp | Palladiostraat 86, Amersfoort Contact opnemen |..

Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven. " - Federico Fellini -
(1920-1993)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.